PARTNEŘI ŠKOLY


Mnohokrát děkujeme všem partnerům a sponzorům naší školy, moc si vážíme spolupráce a podpory, kterou nám poskytujete. Bez vás by to nešlo... nebo alespoň určitě ne tak pěkně.

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“

Antoine de Saint-Exupéry

ALPENA LIBIŠ