O NÁS

KDE SE VZALA CITADELA?

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“

Citadela – nejbezpečnější místo ve městě. Ale také překrásné dílo Antoine de Saint Exupéryho, autora, který psal překrásné humanistické příběhy, k nimž čerpal náměty ze svých zkušeností. Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s. svou činností navazuje na léta práce organizace Země lidí o.p.s., „mateřské“ neziskovky, která si ve smyslu Exupéryho vnímání života dala za cíl ukazovat dětem skutečný smysl života. Posláním Země lidí je již od roku 2010 ukazovat dětem, že volný čas mohou trávit přesně takovým způsobem, jaký si samy zvolí.


Vzdělání a cesta k němu jsou z našeho pohledu při utváření osobnosti dětí a jejich přístupu k životu a jinakosti zcela zásadní. Pokud chceme, aby "naše" děti nebyly chodícími encyklopediemi, ale lidmi s vlastním názorem, schopnými vyhodnocovat získávané informace, samostatně řešícími situace, do kterých se dostanou, a vybavenými kompetencemi, které následně všichni u dospělých lidí hledáme, očekáváme a pozitivně hodnotíme, musíme dětem umožnit se vzdělávat způsobem, který je k tomuto dovede.

NÁŠ TÝM

Co od nás můžete čekat? A kdo se vlastně stará o děti, kdo je vzdělává, kdo jim vaří a zajišťuje chod celého toho skvělého projektu? Dovolujeme si představit se Vám jako sehraný a lety stmelený tým kompetentních a vzdělaných lidí, kteří nejen vědí, co dělají, ale také to dělají velmi dobře. Z našich medailonků ale mimo jiné vyplývá, že jsme hlavně lidé, že si nehrajeme na konzultační hodiny a to, co Vás trápí, těší nebo prostě jen potřebujete vyřešit s námi můžete řešit hned. Věřte ale v naši profesionalitu, léta zkušeností a pilné práce s dětmi. I ty ale mohou mít lidskou tvář.

Přemýšleli jsme nad tím jak nás nejvíce poznáte a odhadnete co jsme vlastně za tým skvělých lidí. Proto jsme všem kolegům z Citadely položili 4 stejné otázky. Tak se mrkněte na naše odpovědi:

Kamča Janyšková

náčelnice

Týnka Mirvaldová

renesanční týčr

Marťa Hlavová

nejhodnější školková pančelka

Verča Coufalová

nejvíc flexi osoba

Kája Denysko

fakt skvělá prvostupňařka

Vaneska Chobotská

duše naší školky

Fanda Weiss

nejveselejší školkatýčr

Barča Spoustová

psycholožka volná nožka

Janča Nádvorníková

dětská všeumělkyně

Kačka Dědečková

školková supportlady

Péťa Kvapilová

supermanka u prvňáčků

Janka Slivoně

pančitelka žluťáskových prvňáčků

Kája Podskalská

hudebkocvička pro školáky

Séba Tesař

renesanční všudbyl

Dan Pelej

konečně má svojí dílnu

Štěpánka Chylíková

english speaker

Nikča Pišínová

mrňátková pančelka

Lucka Novotná

mrňátková pančelka

Martin Kocura

lord of the kitchen

Lucka Žáková

queen of the kitchen

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

MÁTE-LI ZÁJEM U NÁS PRACOVAT, OZVĚTE SE NÁM!

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PEDAGOGY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A PEDAGOGY S KVALIFIKACÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Profesní životopis zašlete na kamila.janyskova@skolacitadela.cz, určitě se Vám ozveme.

A DÁL? KDO JE KDO?

PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (konzultace po individuální domluvě)


PŘEDMĚTOVÁ KOMISE


KOORDINÁTOŘI