KROUŽKY A KURZY

mimoškolní aktivity pro naše děti i veřejnost

Pro všechny děti organizujeme široké spektrum odpoledních kroužků. Rodičům i dětem nabízíme ukázkové lekce. Všechny pohybové aktivity zaštiťuje Kačka Šístková a na webu www.pohybprovsechny.cz se můžete na jednotlivé lekce nebo celé kurzy přihlásit!

Dále vypisujeme celou řadu dalších kroužků, na které je možné přihlásit se přímo prostřednictvím naší školy.

DALŠÍ KROUŽKY CITOŠKY

PRO ŠKOLÁKY

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

PRO ŠKOLKÁČKY

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

ČTVRTEK

PÁTEK

Všechny hudební, výtvarné, jazykové a pohybové aktivity pravidelně realizujeme v rámci vzdělávání dětí, proto je nenabízíme zvlášť v rámci kroužků. Kroužky pro školku jsou nadstavbou k pestrému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání.