CENÍK ŠKOLNÉHO

Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s. je soukromá organizace a pro pokrytí nákladů bude využívat školné.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní školné za jeden měsíc 23/24 6000 Kč

Školní družina za jeden měsíc 600 Kč

sleva na sourozence 20%

Cena nezahrnuje aktivity:

Volnočasové kroužky

Adaptační pobyt v Chorvatsku (září)

Škola v přírodě (dvakrát ročně)

Třídní fond

Stravné

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní školné za jeden měsíc 23/24 6000

sleva na sourozence 20%

Cena nezahrnuje aktivity:

Kroužek plavání

Adaptační pobyt v Chorvatsku (září)

Škola v přírodě (dvakrát ročně)

Třídní fond

Stravné

DĚTSKÁ SKUPINA

Základní školné za jeden měsíc 7000 Kč

sleva na sourozence 20%

Cena nezahrnuje stravné

Stravné

Ceník stravného se řídí vyhláškou o stravování, jídla jsou ve skvělé kvalitě a z regionálních surovin. V ceně každého jídla je započítán celodenní pitný režim.

V základní škole je přesnídávka a svačina pouze nabídkou, kterou mohou strávníci využít. V Mateřské škole a Dětské skupině je povinné zajištění kompletního stravování po celou dobu pobytu v MŠ.

Děti do 6 let

Děti ve věku 7-10 let

Děti ve věku 11-14 let

Děti starší 15 let

Stipendia

Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny. Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí.