ZÁPISY

TERMÍNY ZÁPISŮ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis je organizován pro děti nastupující do 1. ročníku. Přestup do vyšších ročníků je řešen individuálně v průběhu celého roku.

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat Vás, že na základě zápisů byly ke vzdělávání v naší základní škole přijati žáci a žákyně na 1. až 17. místě. 

Kriéria pro přijetí byla stanovena následovně:


Celkem tedy bylo možné v rámci strukturovaného rozhovoru zaměřeného na orientaci obou rodičů v systému a přístupu ke vzdělávání v naší škole a z dalších kritérií možné získat maximálně 12 bodů.


V případě, že by se některý ze žáků rozhodl ke vzdělávání nenastoupit, bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.


PŘIJATI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ

DALŠÍ UCHAZEČI DLE POŘADÍ

TERMÍNY ZÁPISŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termíny zápisu jsou 8. 5. 2024 - 9. 5. 2024

Podmínkou účasti na zápisu je vyplnění závazné Žádosti o přijetí.

Žádost od Vás potřebujeme vyplnit, podepsat a následně doručit do 26. 4. 2024 v papírové podobě na adresu Ke Kněžihorce 268, 25072 Kojetice, zaslat naskenovanou na email kamila.janyskova@skolacitadela.cz nebo do datové schránky školy.

Rozhodující pro přijetí Žádosti je termín doručení. Všechny způsoby podání přihlášky jsou rovnocenné. Termín doručení není rozhodující pro přijetí dítěte.

Přijetí Žádosti Vám potvrdíme emailem, v němž Vám zašleme registrační číslo dítěte a pozvánku k zápisu. 

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme do mateřské školy 5 dětí. Na zápis přijďte samozřejmě i se svým dítětem, pro skřítky jsme si připravili program na téma "Záchrana školy před drakem", děti se budou mít možnost seznámit s prostředím naší školky a zároveň si užít hezké aktivity s paní učitelkou. Děti tímto procesem netestujeme ani nezkoušíme, výkony dětí naprosto nejsou rozhodující pro jejich přijetí do naší školky.

Kritéria

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními kódy) bude zveřejněn na stránkách školy nejpozději do 30. 5. 2024.