Základní škola

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CITADELE

Moc rádi Vás přivítáme na dnech otevřených dveří, kdy si za plného provozu budete moci prohlédnout naši školu, školku, skupinku, komunitní centrum, tělocvičnu i jídelnu. Rádi se s Vámi podělíme o informace, které Vás budou zajímat. Těšíme se na Vás!

14. 2. 2024 od 7:00 do 18:00

Pozor ZMĚNA TERMÍNU! Z důvodu neustálého zlepšování prostředí školy a jejího okolí v současné době probíhají stavební úpravy na zahradě školy, vznikají nové herní prvky a prostorem se pohybuje technika a dělníci. Nejsme tak schopni ukázat Vám všechny prostory a zároveň zajistit Vaši bezpečnost. Z toho důvodu jsme nuceni o týden posunout termín DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, věříme, že to pochopíte.

20. 3. 2024 od 7:00 do 18:00

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU

Základní škola poskytuje vzdělání v devíti postupných ročnících ve třídách s maximálním počtem 16 žáků

Ranní družina začíná v 7:00, odpolední družina končí v 17:00.

ŠKOLA ONLINE

Naše škola je doslova online! Veškeré známky a docházku svých dětí mohou rodiče sledovat prostřednictvím aplikace Edookit. Jsme také díky předchozí praxi s tímto systémem v síti pokrokových škol využívajících nejmodernější technologie prostřednictvím Gsuite pro školy (emailové účty, drive – diskový prostor online, google classroom, google meet, atd.). V rámci nové informatiky zařazujeme robotiku a programování, výuka odpovídá novému RVP. Proklik na Edookit níže:

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Ředitelská volna nejsou dopředu vyhlašována. V případě, že dojde k nenadálým událostem a nebude možné výuku realizovat, bude ředitelské volno využito a rodiče budou včas informováni.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Když to počasí alespoň trošku dovolí, tráví děti výuku, velké přestávky i odpolední čas ve školní družině na školní zahradě a na školním hřišti. Provozujeme ranní i odpolední družinu plnou zábavných aktivit a vlastního tvoření na čerstvém vzduchu i v pěkných a vybavených třídách.

Rodiče hlásí děti do družiny prostřednictvím přihlášky dostupné v sekci Ke Stažení. Děti mohou vodit do třídy a také si je tam vyzvedávat, aby byl zajištěn maximální kontakt rodičů se školou a pedagogy. Rádi se s Vámi potkáme při řešení jakékoliv situace.


NAŠE TŘÍDY

dále se dětem věnují učitelé: Štěpánka Chylíková, Janča Nádvorníková, Marťa Pechová, Kája Podskalská

Aktuální rozvrhy naleznete v aplikaci Edookit.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM

Podnětné prostředí základní školy Citadela o.p.s. a tvůrčí a vstřícný přístup našich pedagogů vytváří ideální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj žáků. Každý žák má právo na své tempo a přístup, který ho posouvá ve vzdělávání dál a motivuje ho k dalšímu učení. Třídu navštěvuje nižší počet žáků, což dává učiteli prostor pro opravdu individuální přístup k jednotlivým žákům. Vzdělávání je tak skutečně inkluzivní, díky respektování potřeb dětí a zachování respektu k jejich osobnostním a zdravotním charakteristikám tak nejsou mezi dětmi dělány žádné rozdíly. Aktivně tak mimo jiné předcházíme šikaně a společensky patologickým jevům, a to nejen v žákovském věku – dáváme dětem důležitý vklad do jejich budoucího života.

MODERNÍ METODY VYUČOVÁNÍ

Vzdělávací program Začít spolu nám pomáhá učit děti spolu komunikovat, spolupracovat, hodnotit sami sebe i ostatní, řešit problémy, pracovat v centrech aktivit. Pro výuku čtení a psaní volíme analyticko-syntetickou metodu, ve výuce matematiky jsme inspirováni prof. Hejným. Klademe důraz na rozvoj čtenářské a pisatelské dovednosti, vedení dětí ke kritickému myšlení, samostatnému uvažování a propojení výuky s praktickým životem. Podporujeme výuku venku, badatelství a práci s informacemi. Vedeme žáky k posouzení pravdivosti informací a k práci se zdroji. Výuka je celostní, je sice rozlišená na předměty, nicméně témata výuky v jednotlivých obdobích spolu souvisí a jsou úzce propojená. Učíme děti nakládat se získanými informacemi, vyhodnocovat je, pracovat s principy kritického myšlení. 

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA JAZYKŮ

Vyučujeme anglický jazyk již od první třídy, s tím, že v 1. a 2. třídě jde o hravou formu výuky mluvené angličtiny. Současně také od 3. třídy přidáváme 1h týdně anglické konverzace, organizujeme jazykové kroužky pro děti. Na druhém stupni dělíme část hodin anglického jazyka na skupiny po max. 9 dětech a pokračujeme v konverzacích s rodilým mluvčím. Anglický jazyk je ve škole i školce vyučován pedagogem s úrovní jazyka „rodilý mluvčí“ a klademe důraz na jeho aktivní užívání v praxi.