Žákovský parlament umožňuje všem žákům školy spolupodílet se prostřednictvím svých volených zástupců na životě a řízení školy. Každá třída si volí do školního parlamentu svého zástupce ze svých řad, parlament jako celek má svého předsedu. Tito reprezentanti tříd poté spolupracují se školou. Považujeme za důležité, aby žáci naší školy přicházeli se svými vlastními nápady a dokázali je sami představit a obhájit.

Žáci řeší prostřednictvím parlamentu témata týkající se výuky, dávají podněty a připomínky k životu ve škole a organizaci školy. Tímto způsobem se žáci učí diskutovat a nabídnout také vlastní řešení. Velkým přínosem je také zájem žáků o školní projekty. Jde tedy o aktivní a přirozenou formu, jak ukázat mladým lidem odpovědnost spojenou s volbou. Mohou se naučit rozhodovat sami za sebe, a spoluovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají.

Školní parlament se zároveň aktivně podílí na tvorbě programu pro celou Citošku v rámci organizace Světové školy

VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU PROBĚHLY VE STŘEDU 18. 10. 2023, DALŠÍ NÁS ČEKAJÍ ZASE ZA ROK.

SETKÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU PROBÍJHAJÍ OD 13:00 DO 14:00 KAŽDÝ TÝDEN VE STEJNÝ ČAS